động vật,sư tử,lạc đà,koala,dễ dàng
1602543-1598844-1598794-1598606-1591331-1587671-1588130-1588548-1592921-1578583-1518044-1540158-1554581-1501407-1498818-1531244-1540317-1532700-1446711

Thử tài đoán xem đây là mũi của loài động vật nào?


Giao Thông Xem bản gốc
Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra đây là loài động vật nào chỉ dựa vào mỗi cái mũi của nó.

Đây là mũi của báo sư tử hay mèo?

Đây là mũi của hải ly hay chuột lang.

Đây là mũi của lạc đà Alpaca hay lừa?

Đây là mũi của sư tử biển hay rái cá?

Đây là mũi của thú ăn kiến hay heo vòi?

Đây là mũi của gấu mèo hay lửng. 

Đây là mũi của gấu trúc hay gấu túi Koala?

Đây là mũi của ngựa vằn hay nai sừng tấm?

Đây là mũi của dê hay cừu?

Đây là mũi của vượn cáo hay chó sói?


Động Vật Sư Tử Lạc Đà Koala Dễ Dàng Hải Ly Chuột Lang Rái Cá Heo Vòi Gấu Mèo Gấu Trúc Ngựa Vằn Vượn Cáo Ăn Kiến Nai Sừng Alpaca

Tin liên quan