Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2020 vào ngày nào, được nghỉ mấy ngày?


Doanh Nghiệp VN Xem bản gốc
Năm nay Tết Dương lịch vào thứ Sáu nên đa số người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục còn Tết Âm lịch vào ngày 12/2 dương lịch., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam

Còn 3 tháng, chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán nhưngrất nhiều người khá quan tâm đến lịch nghỉ Tết, số lượng ngày nghỉ.

Theo đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trình Thủ tướng của Bộ LĐTB&XH, tất cả các bộ, ngành đều đồng ý phương ánnghỉ tết 7 ngày(từ ngày 10/2 đến 16/2/2021 Dương lịch, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2021 là 5 ngày nhưng do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết rơi vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5.

Còn Tết Dương lịch, theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 112 của Bộ luật Lao động 2019, người lao động toàn quốc được nghỉ 1 ngày vào Tết Dương lịch hàng năm (tức ngày 1 tháng 1 dương lịch).

Năm 2021 ngày Tết Dương lịch rơi vào ngày thứ Sáu nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ được nghỉ3 ngàyliên tiếp từ ngày 1-3/01/2021.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp không có chế độ nghỉ ngày thứ Bảy, chỉ được nghỉ Chủ Nhật thì có 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể quyết định cho người lao động nghỉ thêm ngày thứ Bảy và có phương án đi làm bù.


Tết Dương Lịch Tết Âm Doanh Nghiệp Lịch Nghỉ Người Lao Động Đón Tết Nguyên Theo Quy Định Số Lượng Tân Sửu Bảy Chủ Nhật Chế Độ Liên Tục Tạp Chí Quan Tâm Đề Xuất Thủ Tướng Bộ Lđtb Đồng Ý Tháng Chạp

Tin liên quan