Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành
Tin khác về Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam