Chủ Tịch Quốc Hội Tanzania
Tin khác về Quốc Hội Bầu Chủ Tịch Quốc Hội