Chở người không có tên trong danh sách hành khách có thể bị tước bằng lái


Lao Động Xem bản gốc
Mức phạt lỗi chở người không có tên trong danh sách hành khách đối với xe khách, xe du lịch theo hợp đồng.. được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, người điều khiển xe có thể bị tước bằng lái .

Đối với người trực tiếp điều khiển xe

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng người chở hành khách, ôtô chở người và các loại xe tương tự xe ôtô chở hành khách, chở người có một trong các hành vi vi phạm sau:

- Điều khiển xe vận chuyển khách du lịch, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy không có hoặc không mang theo danh sách hành khách theo quy định.

- Chở người không có tên trong danh sách hành khách hoặc vận chuyển không đúng đối tượng theo quy định (đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc).

- Không có hoặc không mang theo hợp đồng vận chuyển hoặc có hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định.

Ngoài việc bị phạt tiền như trên, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Đối với cá nhân, công ty, tổ chức đứng tên xe

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển (hợp đồng lữ hành), danh sách hành khách kèm theo, thiết bị để truy cập nội dung hợp đồng điện tử và danh sách hành khách theo quy định hoặc có hợp đồng vận chuyển (hợp đồng lữ hành), danh sách hành khách, thiết bị để truy cập nhưng không bảo đảm yêu cầu theo quy định.

- Chở người không có tên trong danh sách hành khách hoặc vận chuyển không đúng đối tượng theo quy định (đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc).

Ngoài việc bị phạt tiền như trên, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng biển hiệu từ 01 tháng đến 03 tháng (nếu có hoặc đã được cấp) đối với xe vi phạm.

Nếu cá nhân kinh doanh vận tải là người trực tiếp điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.


Danh Sách Hành Khách Hành Vi Vi Phạm Hợp Đồng Kinh Doanh Vận Tải Điều Khiển Xe Bị Tước Giao Thông Đường Bộ Cán Bộ Công Nhân Viên Phạt Tiền Du Lịch Đi Làm Việc Văn Bản Giấy Vận Chuyển Quy Định Hợp Đồng Vận Chuyển Học Sinh Tổ Chức Người Trực Tiếp Nđ-Cp Quy Định Xử Phạt Đối Tượng Học Sinh

Tin liên quan